Home
Print deze pagina

Photodynamische  Therapie (PDT) is de selectieve destructie van cellen door lichtactivatie van een   photosensitizer in de aanwezigheid van zuurstof. In de dermatologie worden  5-aminolevilinezuur (ALA) en het methyl ester, methyl 5-aminolevulinezuur (MAL), toegepast als precursors van  de lichtsensitieve protoporphyrines (PAP). Van de 2 sensitizers is MAL geregistreerd voor de behandeling van actinische  keratose (AK), morbus Bowen (mB), het superficiële (sBCC) en nodulaire basaalcel carcinoom (nBCC).

Voor de toepassing van MAL PDT zijn bij nBCC reeds 5-jaars gegevens bekend. Voor de toepasssing van sBCC zijn nog geen 5-jaars gegevens gepubliceerd. 5-jaars gegevens zijn wel bekend, deze zijn echter niet gebaseerd op het huidig gangbare protocol: 2x belichten met 1 week tussenpose.

De huidige studie zal volgens dit behandelprotocol verricht worden.

De doelstelling van de studie is een lange termijn opvolging (5 jaar) van met MAL-PDT behandelde sBCC.